Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Phát ngôn về LGBT, nhà lập pháp Nhật Bản gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận

Phát ngôn về LGBT, nhà lập pháp Nhật Bản gặp phải phản ứng mạnh mẽ từ dư luận
- Gần đây, các cặp đôi LGBT đã nhận được nhiều sự ủng hộ và nhiều chương trình thúc đấy sự công nhận từ chính quyền thành phố hơn trước.

Follow by Email