Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 23 tháng 1, 2019

Người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020

Người phụ nữ gốc Phi đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020
- Bà mạnh mẽ lên tiếng vận động xây dựng nhà vệ sinh cho người khuyết tật, người LGBT. Dù vẫn còn một chặng đường dài để đi nhưng những người ...

Follow by Email