WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

MC đồng tính Ellen DeGeneres cầu xin Kevin Hart quay lại dẫn Oscar

MC đồng tính Ellen DeGeneres cầu xin Kevin Hart quay lại dẫn Oscar
- Nam diễn viên hài người Mỹ Kevin Hart đã rời vị trí dẫn Oscar sau khi những bài viết miệt thị LGBT của anh cách đây một thập kỷ đang bị dư luận xới ...

Follow by Email