WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

Ellen DeGeneres là nhân vật LGBT được ngưỡng mộ nhất tại Mỹ năm 2018

Ellen DeGeneres là nhân vật LGBT được ngưỡng mộ nhất tại Mỹ năm 2018
- Sinh năm 1958, bà hiện là một trong những người LGBT thành công nhất làng giải trí và thường xuyên nằm trong danh sách những nhân vật LGBT ...

Follow by Email