Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 4 tháng 1, 2019

Drag Queens: Đại tiệc màu hồng, điểm hẹn văn minh cho giới LGBT

Drag Queens: Đại tiệc màu hồng, điểm hẹn văn minh cho giới LGBT
- Một điều có thể thấy rõ, góc nhìn của xã hội về người chuyển giới hay cộng đồng LGBT đang ngày một cởi mở hơn. Những người thuộc thế giới thứ 3 ...

Follow by Email