WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562

Cộng đồng LGBT Đài Loan (Trung Quốc) kêu gọi Thủ tướng mới thực hiện bình đẳng hôn nhân

Cộng đồng LGBT Đài Loan (Trung Quốc) kêu gọi Thủ tướng mới thực hiện bình đẳng hôn nhân
- Theo Gay Star News, những người ủng hộ quyền LGBT tại Đài Loan (Trung Quốc) đã họp báo vào thứ Tư (16 tháng 1) để thúc giục thủ tướng mới ...

Follow by Email