Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 21 tháng 1, 2019

Cộng đồng LGBT Đài Loan (Trung Quốc) kêu gọi Thủ tướng mới thực hiện bình đẳng hôn nhân

Cộng đồng LGBT Đài Loan (Trung Quốc) kêu gọi Thủ tướng mới thực hiện bình đẳng hôn nhân
- Theo Gay Star News, những người ủng hộ quyền LGBT tại Đài Loan (Trung Quốc) đã họp báo vào thứ Tư (16 tháng 1) để thúc giục thủ tướng mới ...

Follow by Email