WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562

Cô Đẩu" của Táo quân không sai nhưng nên bớt động chạm cộng đồng LGBT

Cô Đẩu" của Táo quân không sai nhưng nên bớt động chạm cộng đồng LGBT
- Nhưng, vài năm trở lại đây, nhiều ý kiến cho rằng Táo Quân, đặc biệt là nhân vật Bắc Đẩu (Công Lý thủ vai) đã động chạm tới cộng đồng LGBT (cộng ...

Follow by Email