Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2019

Bệnh viện Bình Dân mở phòng khám riêng tư cho người đồng tính, chuyển giới

Bệnh viện Bình Dân mở phòng khám riêng tư cho người đồng tính, chuyển giới
- HCM) vừa giới thiệu dịch vụ tư vấn, chăm sóc chuyên sâu và chuyên biệt về các vấn đề sức khỏe và giới tính dành cho cộng đồng LGBT (người đồng ...

Follow by Email