Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2019

Bệnh viện Bình Dân mở phòng khám riêng cho người LGBT

Bệnh viện Bình Dân mở phòng khám riêng cho người LGBT
- Lần đầu tiên bệnh viện Bình Dân (TP.HCM) mở phòng khám cho cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới). Trong ngày đầu, phòng khám ...

Follow by Email