Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2019

Bệnh viện Bình Dân có phòng khám cho người đồng tính

Bệnh viện Bình Dân có phòng khám cho người đồng tính
- Phòng khám cho cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới) mở vào chiều thứ 6 hàng tuần, tại lầu 6 khu kỹ thuật ...

Follow by Email