WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562

Assassin's Creed Odyssey nhận "gạch đá" vì xúc phạm cộng đồng LGBT

Assassin's Creed Odyssey nhận "gạch đá" vì xúc phạm cộng đồng LGBT
- từ bố mẹ của mình. Chính vì thế đây không phải là một hành động trong lúc nhất thời và xúc phạm cộng đồng LGBT như người chơi khác nghĩ.​ ...

Follow by Email