Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2019

Assassin's Creed Odyssey nhận "gạch đá" vì xúc phạm cộng đồng LGBT

Assassin's Creed Odyssey nhận "gạch đá" vì xúc phạm cộng đồng LGBT
- từ bố mẹ của mình. Chính vì thế đây không phải là một hành động trong lúc nhất thời và xúc phạm cộng đồng LGBT như người chơi khác nghĩ.​ ...

Follow by Email