WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562

5 sự kiện LGBT nổi bật nhất thế giới năm 2018

5 sự kiện LGBT nổi bật nhất thế giới năm 2018
- Đây là phim LGBT đầu tiên làm được điều này. Trước đó, Moonlight và Call Me By Your Name cũng gây ấn tượng mạnh tại hai kỳ trao giải Oscar.

Follow by Email