WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2562

10 sự kiện nổi bật nhất của cộng đồng LGBT Việt Nam năm 2018

10 sự kiện nổi bật nhất của cộng đồng LGBT Việt Nam năm 2018
- Đây là một điều khá đáng tiếc đối với người chuyển giới nói riêng và cộng đồng LGBT Việt nói chung. Mặc dù đã có khá nhiều nhóm hoạt động từ sức ...

Follow by Email