Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 3 tháng 1, 2019

10 sự kiện nổi bật nhất của cộng đồng LGBT Việt Nam năm 2018

10 sự kiện nổi bật nhất của cộng đồng LGBT Việt Nam năm 2018
- Đây là một điều khá đáng tiếc đối với người chuyển giới nói riêng và cộng đồng LGBT Việt nói chung. Mặc dù đã có khá nhiều nhóm hoạt động từ sức ...

Follow by Email