WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Thất nghiệp khiến thanh niên đồng tính ngày càng nhiều'

Thất nghiệp khiến thanh niên đồng tính ngày càng nhiều'
- Những phát ngôn của lãnh đạo địa phương này đã khiến cộng đồng LGBT trên toàn thế giới dậy sóng. Đồng tính không phải là bệnh, không lây lan ...

Follow by Email