Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 21 tháng 12, 2018

Thành phố triệu dân ở Indonesia sử dụng biện pháp 'trừ quỷ' để 'chữa trị' đồng tính

Thành phố triệu dân ở Indonesia sử dụng biện pháp 'trừ quỷ' để 'chữa trị' đồng tính
- 18 cặp vợ chồng LGBT tại thành phố Padang, West Sumatra (Indonesia) đã bị bắt trong một phần chiến dịch “chữa trị” đồng tính thông qua trừ tà.

Follow by Email