Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 11 tháng 12, 2018

Khi 'Đồ đàn bà!' không còn mang ý nghĩa hạ thấp nhân phẩm của nữ giới

Khi 'Đồ đàn bà!' không còn mang ý nghĩa hạ thấp nhân phẩm của nữ giới
- Drag là một loại nghệ thuật trình diễn rất phổ biến trong cộng đồng LGBT trên thế giới. Drag cho phép nghệ sĩ hóa thân thành giới khác với những gì ...

Follow by Email