WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Điểm lại những sự kiện nổi bật của cộng đồng LGBTQ trên thế giới trong năm 2018

Điểm lại những sự kiện nổi bật của cộng đồng LGBTQ trên thế giới trong năm 2018
- Đây là một sự kiện đáng tiếc với cộng đồng LGBT Đài Loan (Trung Quốc). Trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 24 tháng 11 vừa qua, đa số người dân đã ...

Follow by Email