WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Hoa khôi Chuyển giới 2018 - thông điệp HIV/AIDS với người trong cộng đồng LGBT

Hoa khôi Chuyển giới 2018 - thông điệp HIV/AIDS với người trong cộng đồng LGBT
- Tối qua ngày 29/11, cộng đồng LGBT Hà Nội đã tổ chức đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Chuyển giới 2018 với chủ đề hưởng ứng ngày thế giới ...

Follow by Email