Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 12, 2018

Girl' - bộ phim về nữ nghệ sĩ múa ballet chuyển giới gây rúng động mạnh ​

Girl' - bộ phim về nữ nghệ sĩ múa ballet chuyển giới gây rúng động mạnh ​
- Tác phẩm chiến thắng ở 3 danh sách đề cử: Un Certain Regard, Queer Palm (Phim LGBT Xuất sắc), Golden Camera (Phim Đầu tay xuất sắc) và Best ...

Follow by Email