Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年12月19日星期三

Cặp đồng tính điển trai đang gây sốt mạng xã hội với bộ ảnh cực dễ thương

Cặp đồng tính điển trai đang gây sốt mạng xã hội với bộ ảnh cực dễ thương
- Câu chuyện 'Cầu vồng sau cơn mưa' của 8X đồng tính sinh ra bị mẹ chối bỏ. Luôn được mọi người trong cộng đồng LGBT biết đến là một người ...