Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 12 tháng 12, 2018

Bị gia đình và xã hội chối từ, bị lạm dụng tình dục chính hai nỗi sợ lớn nhất của cộng đồng LGBT

Bị gia đình và xã hội chối từ, bị lạm dụng tình dục chính hai nỗi sợ lớn nhất của cộng đồng LGBT
- Giới tính của mỗi cá nhân đã được tạo hoá xếp đặt sẵn, không ai có quyền lựa chọn. Chính vì thế, cộng đồng LGBT từ lúc sinh ra đã phải đối mặt ...

Follow by Email