WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

Bị gia đình và xã hội chối từ, bị lạm dụng tình dục chính hai nỗi sợ lớn nhất của cộng đồng LGBT

Bị gia đình và xã hội chối từ, bị lạm dụng tình dục chính hai nỗi sợ lớn nhất của cộng đồng LGBT
- Giới tính của mỗi cá nhân đã được tạo hoá xếp đặt sẵn, không ai có quyền lựa chọn. Chính vì thế, cộng đồng LGBT từ lúc sinh ra đã phải đối mặt ...

Follow by Email