Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Trung Quốc: Thầy giáo mầm non bị đuổi việc vì là người đồng tính đã thua kiện

Trung Quốc: Thầy giáo mầm non bị đuổi việc vì là người đồng tính đã thua kiện
- Hiện tại Trung Quốc không có luật pháp để bảo vệ người LGBTI khỏi phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục hoặc bản sắc giới tính của họ.

Follow by Email