Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Thiên tài điên' chỉnh sửa gen từng mơ thành Einstein của Trung Quốc

Thiên tài điên' chỉnh sửa gen từng mơ thành Einstein của Trung Quốc
- Ông Hạ tuyên bố đã tạo ra được hai bé gái sinh đôi chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới, có khả năng miễn nhiễm virút HIV/AIDS. Báo South China ...

Follow by Email