Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Lý do hàng ngàn người biểu tình chống cộng đồng LGBT ở Indonesia

Lý do hàng ngàn người biểu tình chống cộng đồng LGBT ở Indonesia
- Nó thậm chí có thể gây ra các bệnh nguy hiểm và truyền nhiễm, chẳng hạn HIV/AIDS. Cộng đồng phải đóng vai trò tích cực trong việc từ chối người ...

Follow by Email