WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Cộng đồng LGBT tại TP HCM chung tay phát động chiến dịch bảo vệ sức khoẻ trước HIV

Cộng đồng LGBT tại TP HCM chung tay phát động chiến dịch bảo vệ sức khoẻ trước HIV
- Với thông điệp vô cùng ý nghĩa "K = K" nhận được sự ủng hộ của đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt là cộng đồng LGBT.

Follow by Email