Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

Cộng đồng LGBT tại TP HCM chung tay phát động chiến dịch bảo vệ sức khoẻ trước HIV

Cộng đồng LGBT tại TP HCM chung tay phát động chiến dịch bảo vệ sức khoẻ trước HIV
- Với thông điệp vô cùng ý nghĩa "K = K" nhận được sự ủng hộ của đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt là cộng đồng LGBT.

Follow by Email