วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Chu kỳ kinh nguyệt 'khiến phụ nữ thông minh hơn'

Chu kỳ kinh nguyệt 'khiến phụ nữ thông minh hơn'
- Sự khác biệt thể chất do giới tính có cả ở cơ quan nhiều nếp nhăn này, .... thích vì sao phụ nữ có xu hướng nhìn chung là có kỹ năng xã hội tốt hơn.