WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Người Mỹ có chọn đảng của ông Trump?

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Người Mỹ có chọn đảng của ông Trump?
- Đảng Dân chủ chiếm ưu thế nhờ sự chênh lệnh lớn về giới tính, khi có tới 62% số phụ nữ được hỏi nói sẽ bầu cho Đảng Dân Chủ, so với mức 35% ...

Follow by Email