Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

Đài Loan trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng giới

Đài Loan trưng cầu dân ý về hôn nhân đồng giới
- nhân giữa nam và nữ, trong khi các nhà hoạt động LGBT thì đặt câu hỏi có nên ủng hộ cho quyền bình đẳng hôn nhân cho cả đồng giới lẫn dị giới.

Follow by Email