Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2018

8 người đồng tính thành công và giàu có nhất thế giới

8 người đồng tính thành công và giàu có nhất thế giới
- Ông sáng lập tổ chức Arcus Foundation nhằm vận động quyền cho cộng đồng LGBT trên toàn thế giới. Tính đến năm 2015, tài sản của Jon vào ...

Follow by Email