Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 9 tháng 10, 2018

Tokyo đã thông qua luật chống phân biệt đối xử với người LGBT, người dân xuống đường ăn mừng

Tokyo đã thông qua luật chống phân biệt đối xử với người LGBT, người dân xuống đường ăn mừng
- Tokyo chính thức thông qua luật chống phân biệt đối xử với người LGBT. Người dân Nhật Bản nói riêng và cộng đồng LGBT trên thế giới nói chung ...

Follow by Email