WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Tokyo đã thông qua luật chống phân biệt đối xử với người LGBT, người dân xuống đường ăn mừng

Tokyo đã thông qua luật chống phân biệt đối xử với người LGBT, người dân xuống đường ăn mừng
- Tokyo chính thức thông qua luật chống phân biệt đối xử với người LGBT. Người dân Nhật Bản nói riêng và cộng đồng LGBT trên thế giới nói chung ...

Follow by Email