WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Những 'anh chàng' từ giới hoa hồng làm rung động con tim không ít các cô gái

Những 'anh chàng' từ giới hoa hồng làm rung động con tim không ít các cô gái
- Dường như nhắc đến cộng đồng LGBT mọi người thường nghĩ về đồng tính nam và người chuyển giới nhưng họ hay quên mất những 'anh chàng' từ ...

Follow by Email