Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

Một vài youtuber Liên Quân Mobile bị tẩy chay vì "đụng chạm" cộng đồng LGBT khi nói về tướng ...

Một vài youtuber Liên Quân Mobile bị tẩy chay vì "đụng chạm" cộng đồng LGBT khi nói về tướng ...
- Trước khi được mở bán chính thức, các vị tướng Liên Quân Mobile sẽ được cập nhật ở máy chủ thử nghiệm để có những sự điều chỉnh nhất định.

Follow by Email