WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Mặc dù đã công nhận hôn nhân đồng giới, vẫn có hơn 100 người LGBT bị giết ở Colombia mỗi năm

Mặc dù đã công nhận hôn nhân đồng giới, vẫn có hơn 100 người LGBT bị giết ở Colombia mỗi năm
- Nghiên cứu mới cho thấy hơn 100 người LGBT đã thiệt mạng năm ngoái mặc dù tỉ lệ giết người giảm. Theo số liệu của chính phủ, tỉ lệ giết người ở ...

Follow by Email