Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 8 tháng 10, 2018

Mặc dù đã công nhận hôn nhân đồng giới, vẫn có hơn 100 người LGBT bị giết ở Colombia mỗi năm

Mặc dù đã công nhận hôn nhân đồng giới, vẫn có hơn 100 người LGBT bị giết ở Colombia mỗi năm
- Nghiên cứu mới cho thấy hơn 100 người LGBT đã thiệt mạng năm ngoái mặc dù tỉ lệ giết người giảm. Theo số liệu của chính phủ, tỉ lệ giết người ở ...

Follow by Email