WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561

Lý do Singapore vẫn giữ lệnh cấm quan hệ đồng giới

Lý do Singapore vẫn giữ lệnh cấm quan hệ đồng giới
- Những người ủng hộ LGBT tại quốc đảo này đã đưa ra một đơn kiến nghị bãi bỏ điều 377A Bộ luật hình sự và đến nay đã thu được 50.000 chữ kí.

Follow by Email