Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

Lý do Singapore vẫn giữ lệnh cấm quan hệ đồng giới

Lý do Singapore vẫn giữ lệnh cấm quan hệ đồng giới
- Những người ủng hộ LGBT tại quốc đảo này đã đưa ra một đơn kiến nghị bãi bỏ điều 377A Bộ luật hình sự và đến nay đã thu được 50.000 chữ kí.

Follow by Email