Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 3 tháng 10, 2018

Luật mới của Thụy Sĩ khiến cộng đồng LGBT muốn xách ba lô và đến đây ngay lập tức

Luật mới của Thụy Sĩ khiến cộng đồng LGBT muốn xách ba lô và đến đây ngay lập tức
- Kì thị và phân biệt đối xử với người LGBT ở đất nước này là bất hợp pháp như phân biệt chủng tộc. Với 118 phiếu thuận và 60 phiếu chống, Hội đồng ...

Follow by Email