Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Facebook bổ sung 'công khai LGBT' vào những sự kiện quan trọng trong đời

Facebook bổ sung 'công khai LGBT' vào những sự kiện quan trọng trong đời
- Điều thú vị là động thái này của Facebook vừa nhận được sự ủng hộ lẫn phản đối từ phía cộng đồng LGBT (đồng tính, song tính và chuyển giới).

Follow by Email