Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 15 tháng 10, 2018

Cuộc sống của người chuyển giới hành nghề mại dâm ở Colombia

Cuộc sống của người chuyển giới hành nghề mại dâm ở Colombia
- Vì nhiều gia đình không chấp nhận sự đa dạng giới cũng như xu hướng tính dục của con, khiến các chàng trai trẻ bị đuổi ra khỏi nhà. Chính vì vậy ...

Follow by Email