WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2561

3 nỗi sợ lớn nhất người đồng tính gặp phải khi 'come out'

3 nỗi sợ lớn nhất người đồng tính gặp phải khi 'come out'
- Theo một nghiên cứu về LGBT của Asia Report năm 2015 cho biết 63,1% bố mẹ thất vọng khi biết con là LGBT. Với những định kiến ăn sâu vào nếp ...

Follow by Email