Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年10月9日星期二

12 nữ đạo diễn năng động nhất và những phim phải xem của họ

12 nữ đạo diễn năng động nhất và những phim phải xem của họ
- chỉ nhất gần đây và những bộ phim họ làm ra đều theo kịp xu hướng thời đại. ... tự truyện” nói về một phụ nữ Mỹ gốc Phi phải chật vật với giới tính của mình. ... Bộ phim truyền hình The Killing mang về cho bà giải Director's Guild ...