Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 19 tháng 9, 2018

The Cakemaker: một bộ phim về LGBT của Israel mà bạn không thể bỏ qua

The Cakemaker: một bộ phim về LGBT của Israel mà bạn không thể bỏ qua
- The Cakemaker” (“Người làm bánh”) - một câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu, mất mát và tất nhiên, những chiếc bánh ngọt vô cùng hấp dẫn.

Follow by Email