WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561

The Cakemaker: một bộ phim về LGBT của Israel mà bạn không thể bỏ qua

The Cakemaker: một bộ phim về LGBT của Israel mà bạn không thể bỏ qua
- The Cakemaker” (“Người làm bánh”) - một câu chuyện truyền cảm hứng về tình yêu, mất mát và tất nhiên, những chiếc bánh ngọt vô cùng hấp dẫn.

Follow by Email