Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Tập 10 Just Love show: Lô tô có làm xấu đi hình ảnh của cộng đồng LGBT?

Tập 10 Just Love show: Lô tô có làm xấu đi hình ảnh của cộng đồng LGBT?
- Những ý kiến cho rằng người biểu diện lô tô đang làm xấu hình ảnh cộng đồng LGBT. Những người trong cộng đồng hay gọi họ - những người biểu ...

Follow by Email