WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion

ค้นหาบล็อกนี้Tags about global social exclusion | International

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

Sau Ấn Độ, quốc gia nào sẽ bỏ lệnh cấm quan hệ đồng giới?

Sau Ấn Độ, quốc gia nào sẽ bỏ lệnh cấm quan hệ đồng giới?
- Quyết định bỏ lệnh cấm quan hệ đồng giới của Tòa án Tối cao Ấn Độ là bước ngoặt lớn không chỉ cho cộng đồng LGBT ở đất nước này. Với dân số 1 ...

Follow by Email