Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 18 tháng 9, 2018

Sau Ấn Độ, quốc gia nào sẽ bỏ lệnh cấm quan hệ đồng giới?

Sau Ấn Độ, quốc gia nào sẽ bỏ lệnh cấm quan hệ đồng giới?
- Quyết định bỏ lệnh cấm quan hệ đồng giới của Tòa án Tối cao Ấn Độ là bước ngoặt lớn không chỉ cho cộng đồng LGBT ở đất nước này. Với dân số 1 ...

Follow by Email