WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันศุกร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561

Nigeria: Cặp đôi đồng tính đầu tiên xuất hiện trên truyền hình

Nigeria: Cặp đôi đồng tính đầu tiên xuất hiện trên truyền hình
- Trong bối cảnh Nigeria được mệnh danh là "địa ngục dành cho người LGBT" tại châu Phi thì việc xuất hiện trên sóng truyền hình của đôi đồng tính ...

Follow by Email