Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Nghệ sĩ có nên 'come out'?

Nghệ sĩ có nên 'come out'?
- Một người nghệ sĩ có sức ảnh hưởng đến công chúng thì việc "come out" giới tính cũng như xu hướng tính dục ít nhiều cũng ảnh hưởng đến hình ảnh ...

Follow by Email