Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 4 tháng 9, 2018

Hé lộ những góc khuất bất ngờ về cuộc sống của người chuyển giới ở Ấn Độ

Hé lộ những góc khuất bất ngờ về cuộc sống của người chuyển giới ở Ấn Độ
- Câu chuyện của Kummi khá phổ biến ở Ấn Độ, nơi đồng tính, chuyển giới là ... nghiệp trên thế giới bắt đầu nhận ra lợi ích của người đồng tính, song tính, ... có bất kì sự bảo vệ pháp lí nào đối với sự phân biệt đối xử nơi làm việc.

Follow by Email