Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 25 tháng 9, 2018

Cuộc sống của 'nữ hoàng giả trang' người Anh ở Sài Gòn

Cuộc sống của 'nữ hoàng giả trang' người Anh ở Sài Gòn
- Là nhóm thiểu số trong xã hội, người đồng tính, song tính, chuyển giới (LGBT) thiếu các không gian an toàn để chia sẻ các vấn đề của mình", Hoàng ...

Follow by Email