WebDesktop - Smartphones - Tablets  | China - Thailand - North Korea - Tiếng Việt - Hong Kong | Keeping up-to-date on social exclusion worldwide | PRESS REVIEW about social exclusion : Human Rights | Children | Poverty | Health | LGBT | NON-PROFIT initiative : Our mission is to provide the best information on social exclusion worldwide || Raising awareness on the damaging effects of social exclusion


Tags about global social exclusion | International

ค้นหาบล็อกนี้

วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561

Con cưng Josephine Skriver của nhà Victoria's Secret: 'Tôi tự hào khi có bố mẹ là người đồng tính'

Con cưng Josephine Skriver của nhà Victoria's Secret: 'Tôi tự hào khi có bố mẹ là người đồng tính'
- Bà đã đăng thông tin trên báo dành cho LGBT ở Đan Mạch. Điều may mắn đã diễn ra, một người đàn ông đã hồi đáp và có ý muốn trở thành bố của ...

Follow by Email