Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 17 tháng 9, 2018

California thông qua dự luật mới - mở ra giai đoạn phát triển cho cộng đồng LGBT

California thông qua dự luật mới - mở ra giai đoạn phát triển cho cộng đồng LGBT
- Ông yêu cầu bộ dịch vụ xã hội ban California đề ra kế hoạch đến năm 2020 giới trẻ thuộc cộng đồng LGBT được hưởng những chăm sóc y tế, phẫu ...

Follow by Email