Stigmabase is a non-profit internet initiative dedicated to informing and raising awareness on the damaging effects of social exclusion and stigma around the world. The marginalization of individuals or categories of individuals is a too common phenomenon. Millions of people are facing this problem around the world and many complex factors are involved.

2018年8月2日星期四

Sốt siêu vi, đừng vội “nhồi nhét” kháng sinh vào người

Sốt siêu vi, đừng vội “nhồi nhét” kháng sinh vào người
- Vậy sốt siêu vi là gì, uống kháng sinh có giúp virus gây bệnh nhanh chóng biến mất? ... Cơ thể càng khoẻ mạnh thì việc loại trừ virus càng nhanh. .... dịch có thể gây nhiễm trùng, thậm chí lây nhiễm viêm gan hay các bệnh HIV/AIDS,.