Tags about global social exclusion | International

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

Nhà tế bần “không phải chết trong cô đơn”

Nhà tế bần “không phải chết trong cô đơn”
- Nhà tế bần này được xây dựng vào những năm 1990 trong thời khủng hoảng HIV/AIDS, giờ nó là nhà của những bệnh nhân đang mấp mé cái chết ...

Follow by Email